peltotila

LÄHIRUOKAA KOTITILALTA

Kananpoikien kasvatus

Oittisen tila on yksi Kariniemen kotitiloista. Kananpoikia on kasvatettu tilalla noin 20 vuotta. Kananpoikien kasvatus on tilan päätuotantosuunta, jota kasvinviljely, bioenergiantuotanto ja metsätalous tukevat.

Kananpojat elävät lämmitettävissä ja ilmastoiduissa kanalarakennuksissa. Ne saavat kasvaa vapaina lattialla ja kuopsuttaa turvepehkua. Suuri osa lintujen ruuasta on kotitilalla ja lähialueella tuotettua viljaa.

Isäntäväki pitää huolta kananpojista kasvatusaikana. Kananpoikien hyvinvointia ja kanalan olosuhteita tarkkaillaan kiertämällä kanalassa säännöllisesti. Laitteiden toimintaa valvotaan 24 tuntia vuorokaudessa.

Kasvinviljely

Peltokasveja viljellään sekä omilla että vuokrapelloilla. Omaa peltoa on noin 100 ha ja vuokrapeltoa 20 ha. Yli puolet pinta-alasta on kevätvehnällä, jota syötetään kokonaisina jyvinä omille kananpojille. Vuorottelukasveina viljellään öljykasveja ja kauraa.

Bioenergian tuotanto

Kanalat lämmitetään kotimaisella bioenergialla (hake ja pelletti). Myös vilja kuivataan bioenergialla. Tilan lämpölaitokset tuottavat lämpöenergiaa noin 1 500 MWh vuodessa, mikä vastaa noin 150 000 litraa lämmitysöljyä.

Tilalla on nimellisteholtaan 225 kW:n tuulivoimala, jonka vuosituotanto on noin 250 000 kWh eli 10-15 sähkölämmitteisen omakotitalon verran. Tuulivoimasta saatava sähkö kattaa tilan vuotuisen sähköenergian tarpeen.

Oittisen tilan metsäpinta-ala on noin 100 ha. Metsiä hoidetaan kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti (FFCS-sertifikaatti). Ensiharvennus- ja harvennushakkuista saatava puuaines haketetaan ja hyödynnetään omassa lämpölaitoksessa.

  • OITTISEN TILA OY
  • pallo
  • KIVINIEMENTIE 108
  • pallo
  • 32730 SASTAMALA
  • pallo
  • PUH. 040 512 9309
  • pallo
  • jussi.oittinen@oittisentila.fi